หน้าหลัก

 

หน้าหลัก

objects_27.gifข้อมูลชุมชน  

objects_27.gifโครงสร้าง อบต

objects_27.gifอำนาจหน้าที่

objects_27.gifทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบบุคลากร

objects_27.gifปลัด อบต

objects_27.gifสำนักปลัด

objects_27.gifกองคลัง

objects_27.gifกองช่าง

objects_27.gifกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

objects_27.gifกองการศึกษาฯ

objects_27.gifกองสวัสดิการสังคม

objects_27.gifติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

objects_27.gifคู่มือประชาชน

objects_27.gifคู่มือการให้บริหาร

objects_27.gifผังการลดขั้นตอนการปฏบัติงาน

objects_27.gifมาตรฐานการปฏิบัติงาน

objects_27.gifกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

objects_27.gifองค์ความรู้ (KM)

objects_27.gifภูมิปัญญาท้องถิ่น

objects_27.gifรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

objects_27.gifผลิตภัณฑ์ชุมชน

เว็บไซต์บริการ

objects_27.gifสลากกินแบ่ง

objects_27.gifสภาพอากาศ

objects_27.gifราคาทองวันนี้

objects_27.gifราคาน้ำมันวันนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

objects_27.gifกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

objects_27.gifEGP-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

objects_27.gifระเบียบกฏหมาย

 

มาตราการป้องกันการทุจริต


 

  มาตราการป้องกันการทุจริต  

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.เวียงชัย

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

หน้าหลัก

 

ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน

objects_27.gifภาพกิจกรรม

objects_27.gifข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

objects_27.gif นโยบายและแผน

objects_27.gifรายงานแสดงสถานะการเงิน

objects_27.gifประกาศจรรยาบรรณพนักงาน

objects_27.gifมาตราการป้องกันการทุจริต

โครงการและกิจกรรม

objects_27.gifโรงเรียนผู้สูงอายุ

objects_27.gif ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

objects_27.gif ลานกีฬาชุมชน

objects_27.gif E-Service

การมีส่วมร่วมจากประชาชน

objects_27.gifแบบสำรวจความพึงพอใจ

objects_27.gif ช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริต

objects_27.gifร่วมแสดงความคิดเห็น

objects_27.gif ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์