หน้าหลัก

 

หน้าหลัก

objects_27.gifข้อมูลชุมชน  

objects_27.gifโครงสร้าง อบต

objects_27.gifอำนาจหน้าที่

objects_27.gifทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบบุคลากร

objects_27.gifปลัด อบต

objects_27.gifสำนักปลัด

objects_27.gifกองคลัง

objects_27.gifกองช่าง

objects_27.gifกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

objects_27.gifกองการศึกษาฯ

objects_27.gifกองสวัสดิการสังคม

objects_27.gifติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

objects_27.gifคู่มือประชาชน

objects_27.gifคู่มือการให้บริหาร

objects_27.gifผังการลดขั้นตอนการปฏบัติงาน

objects_27.gifมาตรฐานการปฏิบัติงาน

objects_27.gifกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

objects_27.gifองค์ความรู้ (KM)

objects_27.gifภูมิปัญญาท้องถิ่น

objects_27.gifรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

objects_27.gifผลิตภัณฑ์ชุมชน

เว็บไซต์บริการ

objects_27.gifสลากกินแบ่ง

objects_27.gifสภาพอากาศ

objects_27.gifราคาทองวันนี้

objects_27.gifราคาน้ำมันวันนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

objects_27.gifกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

objects_27.gifEGP-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

objects_27.gifระเบียบกฏหมาย

 

จัดซื้อจัดจ้าง


 

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สำนักงาน อบต.เวียงชัย

icon_11.gif ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของศูนย์เด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

icon_11.gif ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

icon_11.gif ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

icon_11.gif ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สำหรับโครงการซื้อดินถมบริเวณถนนดินที่ชำรุด

icon_11.gif ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งประตูเหล็ก

icon_11.gif ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย ประจำปี ๒๕๖๒ 

icon_11.gif ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.เวียงชัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน เม.ย.ถึง ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑)

icon_11.gif รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการถมดินเพื่อยกระดับ ด้านหน้าที่ทำการ
อบต.เวียงชัย สรุปราคากลาง แบบ ปร.4 และ แบบ ปร. 5

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
สำนักงาน อบต.เวียง
แบบ ปร.4  
แบบ ปร.5

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 9

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ที่ 10

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านยางเจริญ หมู่ที่ 11 - บ้านตะโงน หมู่ที่ 1

icon_11.gif ประกาศ กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.เวียงชัย

icon_11.gif

icon_11.gif

 

หน้าหลัก

 

ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน

objects_27.gifภาพกิจกรรม

objects_27.gifข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

objects_27.gif นโยบายและแผน

objects_27.gifรายงานแสดงสถานะการเงิน

objects_27.gifประกาศจรรยาบรรณพนักงาน

objects_27.gifมาตราการป้องกันการทุจริต

โครงการและกิจกรรม

objects_27.gifโรงเรียนผู้สูงอายุ

objects_27.gif ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

objects_27.gif ลานกีฬาชุมชน

objects_27.gif E-Service

การมีส่วมร่วมจากประชาชน

objects_27.gifแบบสำรวจความพึงพอใจ

objects_27.gif ช่องทางการแจ้งเรื่องทุจริต

objects_27.gifร่วมแสดงความคิดเห็น

objects_27.gif ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์